Adalet Bakanlığı: Ceren Özdemir cinayetindeki ihmal argümanları incelenmeli


Adalet Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç‘un açık cezaevine geçişi, firarı ve yakalanma sürecinde ihmali olduğu sav edilen kamu görevlileriyle ilgili ailenin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı ferdî müracaat kapsamında görüşünü bildirdi.

Bakanlık, Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılıklarının kamu vazifelilerinin ihmali ve kusuru olmadığı görüşüyle verdiği takipsizlik ve dava açılmasına yer olmadığı kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 3 Aralık 2019’da öldürülen Ceren Özdemir‘in ailesi, olayda ihmali bulunduğu teziyle kamu vazifelileri hakkında cürüm duyurusunda bulundu. Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili farklı soruşturmalar yürütüp, olaya tesir edecek seviyede ihmal ve kusurları olmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik ve kamu davası açılmasına gerek olmadığı kararları verdi.

Aile, itirazlarının reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaat yaparak, kamu vazifelileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı istikametindeki kararların iptalini istedi.

‘Elim olayı aydınlatabilecek soruşturmalar yapılmış mı incelensin’

Ferdî müracaatın incelenme sürecinde Adalet Bakanlığı’ndan ve Özdemir ailesinden görüşleri istendi. Bakanlık Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği görüş yazısında müracaatın şu münasebetlerle incelenmesi gerektiğini bildirdi:

“Başsavcılıkların elim olayı aydınlatabilecek ve sorumluların tespitine yarayabilecek bütün kanıtları toplayıp toplamadığı, soruşturmada varılan sonucun elde edilen tüm kanıtların kapsamlı, objektif ve tarafsız tahlile dayanıp dayanmadığı, olayın hangi şartlar altında meydana geldiğini ortaya koymaya elverişli soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği, ilgili mevzuatın uygulanmasında açık ve bariz takdir kusuru olup olmadığı, Özgür Arduç’un firarı konusunda ilgili çalışanın tavrının hayat hakkının ihlalini gerektirip gerektirmediği konusunun bilgi ve değerlendirmeler ışığında incelenmelidir.”

‘Arduç kelamda tespit ile açık cezaevine alınmış, gerçek tespit yapılmamış’

Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği görüş yazısında, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç’un cezaevi süreci, firarı ve yakalanma süreciyle ilgili kamu vazifelilerinin ihmali olup olmadığı konusunda Ceza ve Tevkif Meskenleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Şurası Başkanlığı Başkontrolörü ve Teftiş Konseyi’nin inceleme yaptığını bildirdi. Hazırlanan 13 Aralık 2019 tarihli özel kontrol raporunda katil Özgür Arduç için verilen yeterli hal kararlarının, uygunlaştırma faaliyetleriyle ilgili tespitlerde bulunulmadan, Müşahede ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği kararları dikkate alınmadan verildiği, gerçek manada kıymetlendirme içermediği, kelamda tespit sonucu’ açık cezaevine ayrılma kararı verildiği tespit edildi.

Raporda, kurumun fiziki yapısı, işçi sayısının yetersizliği, uzman ya da başka vazifeli başına düşen hükümlü ve tutuklu sayısının fazlalığı üzere tespitler de yapıldı. Bu problemlerden bağımsız olarak, sonlu sayıda da olsa kimi mahkumlar için metoduna uygun süreç yapılmamış olması ve olumsuzluğun geneli etkilediği değerlendirmesi yapılarak, yönetimin bu mevzuda zafiyet gösterdiği sonucuna varıldı. Raporda sorumlular hakkında süreç yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapılarak hata duyurusunda bulunuldu.

‘Kusurları var lakin sonuca tesiri olmadı’

Teftiş Konseyi’nin 24 Şubat 2020 tarihli raporunda ise kurum çalışanının kusur ve eksikliklerinin sonuca tesiri olmadığı görüşü belirtildi. Raporda Arduç’la birebir koğuşta kaldığı mahkumlar şahit olarak dinlendiği, cinayet işlemesi beklenmeyen, disiplin cezası almaktan çekinen, sakin, uyumlu, zararsız biri olarak tanındığının tabir edildiği bildirildi.

Arduç hakkında, bugüne kadar verilen sıhhat şurası ve hekim raporlarında ‘antisosyal toplumsal kişilik bozukluğu’ dışında rastgele bir akıl hastalığından kelam edilmediği belirtilen raporda, âlâ hal kararı verilmesine destek teşkil eden müşahede ve sınıflandırma formlarıyla, mahkumun açık cezaevine alınması sırasında araştırma ve kıymetlendirme formlarının düzenlenmemesi yahut birtakım kısımlarının boş bırakılmasının sonuca tesirli olmadığı tespiti yapıldı.

Raporda “Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu vazifelilerinin aksiyonlarının ise haklarında disiplin cezası uygulanmasına gerektirecek yükte görülmediği kanaatine varılmıştır” denildi.

Başsavcılıklar kamu görevlilerine takipsizlik verdi

Bakanlık görüş yazısında bu raporlarla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza infaz kurumu çalışanı ve kolluk işçisi hakkında isimli soruşturmalar yürütüldüğünü fakat, takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığına karar verildiğini de bildirildi. Bakanlık kamu çalışanıyla ilgili kusurlar nedeniyle ailenin tazminat davası açmadığına da dikkat çekti.

‘İhmaller zinciri olmasa sonucun çok farklı olacağı aşikar’

Ailenin avukatı Ordu Barosu Lideri Haluk Murat Poyraz, Bakanlığın görüşüne ait verdiği yazılı yanıtta Anayasa Mahkemesi’nde ferdî müracaat yolunun kabul edilmesindeki maksadın öncelikle şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne (AİHM) yapılan müracaatların önüne geçilmesi olduğunu belirtti.

Ferdi müracaatın maksatlarına uygun sonuç doğurabilmesi için İnsan Hakları Mukavelesi ve Anayasa’nın yalnızca kelamına değil, özüne uygun uygulamaların da geliştirilmesi ve titizlikle uygulanması gerektiğini belirten Poyraz “Bakanlık görüşüne binaen bu konularında irdelenerek ve incelenerek ferdi müracaatımızın kıymetlendirilmesi hukuken uygun olacaktır” diye konuştu.

Bakanlık teftiş konseyi raporlarında kusurlu süreçlerin sonuca tesirli olmayacağı görüşüne dikkat çeken Avukat Poyraz İhmaller zinciri olmasaydı sonucun çok farklı olacağı aşikârdır” dedi.

Previous Oppo uygun fiyatlı A serisine yeni bir model ekliyor! İşte Oppo A16
Next İstanbul Büyükşehir Belediyesi burgerci açtı

No Comment

Bir Cevap Yazın