Bakan Koca ‘çalışmalara başladık’ diyerek dünyaya davette bulundu


Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle;

Kovid-19 pandemisi devrinde “Daha sağlıklı, inançlı ve adil bir dünya inşa etmek” teması ile bir ortaya gelmiş olduğumuz bu Asamble’yi, tarihi ve çok kıymetli bulduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Her ne kadar insan sıhhatini ve sıhhat hakkını korumak için uğraşlar versek de son günlerde tüm bu eforları boşa çıkartan çok acı gelişmeleri de yaşamaktayız. Global sıhhati korumak ve inşa etmek ismine misyonlu bu Örgüt’ün İdare Konseyi masasında oturup, insan sıhhati üzerine nutuklar atan bir ülkenin, çocukların bile hayat hakkını gözetmeden, sıhhat hizmeti sunan hastaneleri dahi zalimce maksat alarak insan sıhhatine nasıl bir tehdit oluşturduğunu acı bir halde müşahede etmekteyiz. Şayet insanlık dışı bu anlayışı görmezden gelir, Filistin’de yaşananlara sıhhat topluluğu olarak gerekli hassaslığı oluşturmaz, reaksiyonumuzu göstermez isek adil ve sağlıklı bir dünya inşa etme fikri hamasetten öte geçemez, bu toplantılar hiçbir mana taşımaz. 

Değerli İştirakçiler,

Kovid-19 tüm ülkeleri ve dalları direkt ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Pandeminin iktisat üzerine tesirleri göz önünde bulundurulduğunda, sıhhat güvenliği ve maişetin devamlılığının birebir madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sıhhat siyaset yapıcılarına yalnızca insan sıhhati açısından değil; insan ömrünü etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir .İşte bu gelişmeler, sıhhat topluluğu olarak yıllardır konuştuğumuz sıhhat siyasetlerinde bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sıhhat uygulamalarını faal bir formda hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır .İçinde bulunduğumuz pandemi, birinci andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, cevap, bilgi toplama ve global yardımlaşma üzere birçok alanda milletlerarası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Bilhassa memleketler arası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikârdır. Türkiye ise, 158 ülkeye ve 14 memleketler arası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte milletlerarası dayanışmanın en kıymetli öncülerinden olmuştur. Bunun yanı sıra, Pandemilere Hazırlık ve Karşılık Bağımsız Paneli (IPPPR), Bağımsız Nezaret Müşavere Komitesi (IOAC) ve Milletlerarası Sıhhat Tüzüğü (IHR) Gözden Geçirme Komitesi’nin çalışmalarının çıktıları da dahil olmak üzere tüm dataların ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ’nün güçlendirilmesi ve milletlerarası sistemin yine şekillendirilmesi konusunda gerekli adımları süratli ve kararlılıkla atmalıyız. Uzlaşı sağlanması halinde, Pandemi Çerçeve Mukavelesi de dahil olmak üzere tüm memleketler arası teşebbüsleri Türkiye olarak yapan bir biçimde destekleyeceğiz.

Kıymetli İştirakçiler, Teklifimizle ilan edilen 2021 Sıhhat Çalışanları Yılı’na ve yürütülen faaliyetlere çok büyük bir ehemmiyet verdiğimiz üzere çalışmalara da süratle devam ediyoruz. Sıhhat çalışanlarının aşılanmasının değerine ise özel bir vurgu yapmak isterim. Zira bu aşılama tıpkı vakitte sıhhat sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır. Biz de Türkiye’de muvaffakiyetle uyguladığımız COVID-19 aşı programımızın birinci basamağı olarak 1 milyondan fazla sıhhat çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Lakin, yalnızca sıhhat çalışanlarının aşılanmış olması kâfi değildir. Tıpkı tehdidi yaşayan sıhhat çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş kümede olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu istikamette davette bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sıhhat çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim. Öteki yandan, Kovid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik meselelerin ve hakkaniyetli erişim konusunda içinde bulunduğumuz tehlikenin de altını çizmek isterim. Bu mevzu, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım üzere birçok hususta tahliller üretmemiz gereken milletlerarası bağların en kritik ve acil gündem unsurudur.

Sayın Bakanlar, Değerli İştirakçiler, İçinde bulunduğumuz bu periyot ve hatta önümüzdeki periyotlar de sıhhat tehditleri ve bu tehditlerin global yansımalarına sahne olacaktır. Başından beri söylediğimiz üzere tahlil, global düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Lakin şunu da atlamamalıyız ki kesin muvaffakiyet, yereldeki uygulamaların milletlerarası ahengine dayanmaktadır. Teşekkür ederim.

 

Previous Yerli Oyun Geliştiricisi The Pack Studios, Birinci Oyunu Ephesus ile Steam Next Fest’te
Next Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor

No Comment

Bir Cevap Yazın