Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilgili temel bilgiler


Gastroözofageal Reflü Nedir?Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak da bilinen, mide içeriğinin özofagusa (yemek borusu) geri gelmesiyle oluşan semptomlar ve/veya özofagus mukozasında hasar oluşmasını içeren bir spektruma sahiptir.GÖRH modern toplumların en önemli hastalıklarından biridir. Batı toplumlarının %10-20’sini etkilemektedir. Güneydoğu Asya’da da artıyor görünmektedir. Bu bölgede %2.5 ile %6.7 arasında değişmektedir. GÖRH epidemiyolojisi yaşam tarzıyla yakın ilişkilidir. Genetik, obezite gibi faktörlerde etkili olabilir.Gastroözofageal Reflü Hastalığının Sebepleri Nelerdir?Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen bir kapak mekanizması vardır. Reflü hastalarında en sık görülen özellik bu mekanizmanın gevşekliğidir. Bu durum sıklıkla mide fıtığıyla birlikte yaşanır. Mide boşalım bozukluğu ya da bozulmuş yemek borusu hareketi bu hastalığı tetikleyen diğer nedenlerdir.Gastroözofageal Reflü Hastalığında Hangi Semptomlar Görülebilir?Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), sindirim sisteminde görülen hastalıkların en yaygın görülenlerinden birisidir. Reflü çok uzun sürebilir ve kişilerin yaşam kalitesini önemli oranda bozabilir. Göğüs arkasında yanma hissi fark edilir, sırta ve boğaza yayılabilir. Bu yanma genellikle yemeklerden 30 dakika sonra başlar, egzersiz ve öne eğilmekle artar. Ayrıca aşırı geğirme, hazımsızlık, uzun süreli öksürük, kusma, geceleri boğulma hissi, sırt ağrısı, ağza acı ve ekşi suların gelmesi, ağza kötü kokular gelmesi, diş çürükleri, kronik farenjit, boğazda yanma hissi ve ses kısıklığı gibi belirtilerle de kendini gösterir. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Tanı Nasıl Konulur?Gastroözofageal reflü hastalığı tanısı, tipik semptomların varlığında, ek tanısal testlere ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla konur. Fakat atipik semptomlu, asit baskılayıcı tedaviye cevapsız, komplikasyon geliştiği düşünülen veya alarm semptomu olan, az rastlanan hasta grubunda ek tanısal incelemeler gerekir. En yararlı testler, asit baskılayıcı tedavi ile deneme testi, endoskopi ve pH-metre incelemesidir. Ancak tanısal yöntemlerdeki hızlı gelişmelere karşın gastroözofageal reflü hastalığı için henüz altın standart bir tanısal test yoktur.Gastroözofageal Reflü Hastalığının Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri Var mı?Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde birinci basamak yaşam tarzı değişiklikleridir. Sigara, alkol, çikolata ve yağlı yiyeceklerin alt özofagus sfinkter basıncını azaltarak GÖRH semptomlarının başlamasını provoke edebilmektedir. Yatak başının yükseltilmesi, kilo kaybı ve sol lateral dekübit pozisyonda yatmanın hem semptom rahatlamasına hemde pH’ı 4’ün altında düşürdüğü yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Hafif GÖRH semptomlarının çoğunun yaşam tarzı değişiklikleri ile düzelmektedir.Gastroözofageal Reflü Hastalığının Tedavisinde Tıbbi Tedavi nasıldır?Semptomatik özofageal reflü birçok insanı etkilemektedir. Birçok olguda semptomları tetikleyen tatlı ve kahve gibi içeceklerin bırakılması ve yaşam tarzı değişiklikleri ile semptomlar düzelirken geri kalan olgularda ilaç tedavisine gereksinim duyulmaktadır. Tüm olgularda semptomların kontrolü amaçlanmaktadır, ilave olarak eğer özefajit varsa erozyonlar ve ülserlerin iyileşmesi ve darlık, hemoraji, ülserasyon ve Barett özofagus gibi komplikasyonlarında önlenmesi arzulanmaktadır. Semptomların sık olmadığı olgularda yaşam tarzı değişiklikleri, antasidler ve gerektiğinde mukoza koruyucu ajanlarla tedavi edilir. Semptomların sürekli olduğu ve özefajit bulunan olgularda mide asidinin proton pompa inhibitörleri gibi ilaçlarla efektif olarak inhibe edilmesi gerekebilir. Medikal tedavi kesildikten sonra 30 hafta içerisinde özefajitli olguların hemen hepsinde relaps görülmektedir. Remisyon sağlanan ilacın bırakılması veya remisyondan sonra H2 reseptör antagonistlere geçilmesi relaps oranını artırmaktadır. Sürekli heartburn gibi alarm semptomları olan GÖRH olgularının çoğu cerrahi olmayan yöntemlerle etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedirler. GÖRH tedavisinde uzun süreli PPI kullanılması etkin ve efektif bir tedavidir. Relapsların önlenmesinde reflü özefajitint remisyon indüksiyonundaki dozlarda PPI ile tekrar tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.Gastroözofageal Reflü Hastalığında Cerrahi TedaviGastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Bu tedavi seçeneklerini uygulamak için o hastadaki reflünün patofizyolojik nedeninin iyi incelenmesi gerekir. Özellikle alt özofagus sfinkter yetmezliğinin ve geniş bir hiatal herni varlığının iyice ortaya konması gereklidir. Medikal tedaviye dirençli olgularda duodenogastrik reflünün varlığı araştırılmalıdır. Bu iki tedavi metodu birbirine alternatif değil birbirini tamamlayan tedavi metodlarıdır. Gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisi abdominal veya torasik yaklaşımla yapılabilir. Günümüzde cerrahide en çok tercih edilen yöntem laparoskopik fundoplikasyon prosedürleridir. Bu ameliyatların başarısında anatomiyi doğru yorumlama ve cerrahın tecrübesi ve deneyimi ön plana çıkmaktadır.Reflü Hastalığının Neden Olduğu Sağlık Sorunları Nelerdir?Çocuklarda büyüme-gelişme geriliğiAkciğere mide sıvısı kaçmasına bağlı zatürre,Larenjit, farenjit, bronşit, astım gibi solunum yolu hastalıkları,Yemek borusu iltihabı (özofajit),Peptik darlık (midenin bir kısmının daralması),Sindirim kanalı kanamaları,Anemi,Yemek borusu kanserine zemin hazırlayan Barrett hastalığın,Yemek borusu kanserine yol açabilir.Kocaeli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!Bu makale 25.12.2020 tarihinde eklendi. kez okundu.
https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/gastroozofageal-reflu-hastaligi-ile-ilgili-temel-bilgiler

Previous Yemek borusu kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenler
Next Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilgili temel bilgiler

No Comment

Bir Cevap Yazın