Gümrüklerde CET Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek


Ticaret Bakanlığı’nca, CET Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden evvel elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Mevzuya ait Gümrük Genel Bildirimi’nde (Geçici İthalat) Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milletlerarası Süreksiz İthalat Sözleşmesi’ne taraf ülkeler ortasında eşyanın süreksiz ithali ve süreksiz ihracında gümrük beyannamesi kullanılabileceği üzere, bu süreçler CET Karnesi kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.

CET Karnesi kullanılması durumunda eşyanın gümrük süreçleri daha süratli ve kolay gerçekleştirilirken, idarece bu eşyaların gümrük vergilerine karşılık olarak ayrıyeten teminat aranmıyor.

Yapılan bildiri değişikliği sonucu, CET Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden evvel elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlandı. Böylelikle, kelam konusu evrakla yapılan süreçlerin daha süratli ve kolay gerçekleştirilmesi, gümrüklerce risk tahlilinin daha erken ve sağlıklı yapılabilmesi mümkün olacak.

Ayrıyeten, CET Karnesi’nde temsilcinin isminin açık olarak yazılmadığı durumlarda karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve yükümlünün tercihine nazaran karneyi düzenleyen oda, elçilik, konsolosluk yahut noter tarafından imzalanıp mühürlenmiş bir vekaletname ibraz edilerek süreçlerin temsilci tarafından yapılabilmesinin önü açıldı.

Previous Kaldırımdaki boruya bastı, boşluğa düştü
Next Kar98k Tüfeğinin Savaş Tarihindeki Şaşırtan Seyahati

No Comment

Bir Cevap Yazın