İBB Lideri İmamoğlu: Yoksulluğun ölçülmesinde en büyük pürüz kayıt dışı istihdam


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Tahlil Yolları Konferansı” düzenledi. 

Çevrimiçi olarak sanal ortamda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan İBB Lideri İmamoğlu, “Dünyada ve ülkemizde iktisat ve işgücü piyasalarında uzun müddettir hissedilen daralma ve tek taraflı bir ekonomik büyüme, çalışanlar üzerinde çok olumsuz tesirleri oluşmasına sebep oldu. Bunu gözlemliyoruz. Alanda en fazla dinlediğimiz meselelerden en birincisi” dedi.

‘Kentler, insani kalkınmanın lokomotifi’

Kovid-19 pandemisinin bir yıldan fazla devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

  • “Yoğun olarak ekonomik baskısını, çalışma bilhassa dar gelirli insanların hayatında büyük tesirini görmeye devam ediyoruz. Süreksiz ve yarı vakitli işlerin ağırlaşması, bilhassa sigortasız, kayıt dışı çalışmada artış, düşük fiyatlar ve her an işsiz kalma telaşı, bu periyotta yaptığımız araştırmalarda toplumun en fazla dehşet alanları diyebiliriz. İş gücü nüfusunun büyük bir kısmını bünyesinde barındıran, ekonomik büyümenin ve insani kalkınmanın lokomotifi olan bizim üzere kentler, bu sorunların kıymetli bir paydaşıdır ve en derin yaşandığı merkezlerdir bu süreçte.”
  • Ağır olarak ekonomik baskısını, çalışma bilhassa dar gelirli insanların ömründe büyük tesirini görmeye devam ediyoruz. Süreksiz ve yarı vakitli işlerin ağırlaşması, bilhassa sigortasız, kayıt dışı çalışmada artış, düşük fiyatlar ve her an işsiz kalma derdi, bu periyotta yaptığımız araştırmalarda toplumun en fazla dehşet alanları diyebiliriz. İş gücü nüfusunun büyük bir kısmını bünyesinde barındıran, ekonomik büyümenin ve insani kalkınmanın lokomotifi olan bizim üzere kentler, bu sorunların kıymetli bir paydaşıdır ve en derin yaşandığı merkezlerdir bu süreçte.”

‘Bu kentin fakirleri kimlerdir ve nerede yaşarlar?’

Türkiye iktisadının yüzde 31’ini İstanbul’un barındırdığını aktaran İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu bahiste farklı bir ehemmiyete sahip olduğunun biz de farkındayız. Bu manada, bu süreçleri tahlil ediyor, kıymetlendiriyoruz. ‘Neler yapabiliriz’ noktasında en üst düzeyde çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bahiste İstanbul Planlama Ajansı’mızın bu tertibi da sürecin bir modülü. ‘Bu kentin fakirleri kimlerdir ve nerelerde yaşarlar’ diye baktığımızda, güvencesizleri ve güvencesizliğin haritasını yakalıyoruz ve aslında bu bizim için üzerinde yol almamız gereken her ayrıntısı, seyahati önümüze koyuyor. Biz, mahallî idare olarak, bu tablonun değişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Her ne kadar iktisat bütünlüğüne baktığınızda, Türkiye’deki yetki açısından baktığınızda elbette ki bunun ana sorumlusu, merkezi idaredir. Lakin mahallî yönetimlerin de bu süreçlere katkı sunma, hassas olma zorunluluğunun şuurunda olan bir idare olarak, bu meselelere yanıt oluşturma, tahlil oluşturma konusunda azamî ilgiyi göstermekteyiz.”

‘İstanbul , Türkiye’nin iktisat başkenti’

İstanbul’un Türkiye’nin ‘ekonomi başkenti’ olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’umuzda garantisiz çalışmanın boyutlarının anlaşılması için bahsin uzmanları ve garantisiz çalışan toplum bölümleri ile daima bir ortaya geliyoruz. Bu manada; bayanlar, gençler, yaşlılar, engelliler üzere farklı kümelerin birbirinden farklı seviyelerde etkilendiği bu sorun, yalnızca yoksulluk temelli bir sorun da değil. Birebir vakitte insan hakları ihlalleri giriyor; ırkçılık, ayrımcılık, kadın-erkek eşitsizliği, sıhhat ve eğitim hizmetlerine erişim sorunları, çocuk personelliği ve hatta iş cinayetleri olarak birçok başlıkta önümüze çıkan meseleler olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

‘Yoksulluğun ölçülmesinde en büyük mahzur kayıt dışı istihdam’

“Güvencesizliğin şiddeti ve ciddiyetini olduğu kadar; süratle değişen yüzünü de tanımaya gereksinim duyuyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu sebeple bu konferansta, güvencesizlik sıkıntısını ve iş gücü piyasalarındaki adaletsizlik ve hukuksuzluğu pek çok açıdan ele almayı ve İstanbul için bütüncül bir yaklaşımla teminatsız çalışmaya karşı gerekli stratejileri geliştirmeyi de hedefliyoruz. İki hususa temas etmeyi önemsiyorum. İstanbul’da, bilhassa pandemi devrindeki işsizliğin ya da yoksulluğun ölçülebilmesindeki en büyük mani de tam da bu garantisiz, kayıt dışı istihdamla oluşan süreçlerin ağır bir biçimde yaşandığı bir kent olması. Günübirlik hayatını kazanan beşerler halinde ağır bir nüfusun İstanbul’da bulunması, bu cins ölçümlerin önündeki büyük mahzur oluyor. Açıkçası, insanlara erişme noktasında, bu kayıt dışı süreçler, o devasa hali, bizim için önemli bir tehdit.”

‘Mülteci sorunu teminatsız kitleler oluşturuyor’

Mutlak ele alınması gereken bir öteki bahsin da mülteci nüfusu ve istihdamı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Mülteci nüfusunun da bu manada garantisiz bir kitleyi oluşturduğunu, hatta bir öteki tesirle de Türkiye’de, kayıt dışı istihdamla hayatını sürdüren insanların sayısının artmasına da sebep olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.

İmamoğlu, kelamlarını şu biçimde tamamladı:

“Bizim için sıkı bir çalıştay ve sıkı bir rapor günü olacak. Bunu da elbette toplumla paylaşacağız. Garantisiz çalışmaya karşı, iş gücüne adil bir ortam sağlamak, insani kalkınma alanında yapılacak çalışmalarla, bu sorunun tahliline değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli bir biçimde süreci ele alan bir kurum olmak istiyoruz. Uzun bir müddet daha bizimle bir arada olacak bu sorunu; iştirakçi, şeffaf ve nitekim bütün kurumların iş birliğiyle aşabiliriz. Bu alanda da sıkı zincirleri lakin istihdam ortamı sağlamada lakin eğitimle insanları nitelikli iş gücüne kazandırmayı sağlamakta ve bu manadaki çabayı daha şuurlu bir yere oturtmakta üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Previous Kar98k Tüfeğinin Savaş Tarihindeki Şaşırtan Seyahati
Next Google Pixel 2 XL Prototipi, eBay'de 580 Dolara Satıldı

No Comment

Bir Cevap Yazın