İcra İflas Yasası TBMM’de kabul edildi


TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen yasa ile ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

  • Satışta işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi kararları uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar farklı başka satılacak. Rehinli malın, konkordato projesine nazaran, işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor. Rehinli malın değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise satışına müsaade verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin ölçüsü kadar ödeme yapılacak.

Kefil olamayacak

  • Borçlu, mahkemenin müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için kıymet arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek.
  • Aksi halde yapılan süreçler kararsız olacak. Mahkeme, bu süreçler hakkında karar vermeden evvel komiserin görüşü ile alacaklılar heyetinin muvafakatini almak zorunda olacak.

Vazife ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak

  • Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin kolay yahut ismi tasfiye tarzına nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Bu halde iflas yönetimine ilişkin misyon ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.
  • Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, süreksiz mühlet kararından sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, konkordato kaidelerine tabi olmayacak. Bu borçlar, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine husus edilebilecek ve rehinli alacaklardan çabucak sonra, başka bütün alacaklardan evvel ödenecek.
  • İflas yönetim memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme metodu dikkate alınmaksızın iflas yönetim memuru görevlendirilecek. Bir kişinin eş vakitli olarak beşten fazla evrakta memur olarak vazife alma yasağının takibi maksadıyla, görevlendirilen iflas yönetim memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi uzmanlık bölge heyetine bildirilecek.
  • Harçlar Kanunu’ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma müsaade dokümanı verilmesi sırasında yapı kullanma müsaadesi harcı ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor.
  • Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe nazaran, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin dönem ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi bedeli ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen öteki haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin dönem ve ferağı yapılmayacak.

Tek seferde ödenecek

  • Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen yeni unsurla iş yapma kolaylığı ıslahatları kapsamında birleştirilen kimi inşaat müsaadeleri prosedürlerine bağlı olan harçların, bedel ve fiyatların de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilmesi öngörülüyor. Bu sayede, idari müracaat olarak birleştirilen süreçlerin art planında var olan ödeme süreçlerinin tek seferde yapılabilmesi amaçlanıyor.
  • Motorlu araçlar zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye nazaran, bedel kaybı tazminatında aracın piyasa pahası, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar fiyatı dikkate alınacak. Motorlu araçlar mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye nazaran, bedel kaybı tazminatında aracın piyasa pahası, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan kesimleri ile hasar fiyatı dikkate alınacak

 

Previous Balina Selloff’unu Öngören Analist: Bu 3 Altcoin’den Aldım!
Next Balkonda ateş yakıp kendini meskene kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı

No Comment

Bir Cevap Yazın