Kürşad Yılmaz hakkındaki infaz durduruldu


İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘suç örgütü elebaşı’ olduğu teziyle 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz‘ın, Yargıtay’ın bozma kararının akabinde yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz’ın 1999 ve 2005 yılları ortasında işlediği sav edilen ‘hürriyeti tahdit’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ kabahatlerinden beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye nazaran, ‘suç örgütü elebaşı’ olduğu gerekçesiyle 2005 yılında tutuklanan Kürşad Yılmaz’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kürşad Yılmaz’ın yargılandığı davada birinci karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 Ocak 2010’da verildi.

‘Çıkar hedefli cürüm örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak’ cürümlerinden toplam 66 yıl 3 ay 15 gün mahpusla cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nce 2011’de kısmen bozuldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar yapılan yargılamada Kürşad Yılmaz, 4 Aralık 2019’da, ‘suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’ kabahatinden 4 yıl 2 ay, ‘suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya teşebbüs’ cürmünden 4 yıl 7 ay ve ‘yağmaya teşebbüs’ cürmünden 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay mahpus cezasına çarptırıldı.

Yargıtay lokal mahkemenin kararını ikinci sefer bozdu

Kararın temyiz edilmesi üzerine belgeyi inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2020’de Yılmaz hakkındaki kararı bozdu.

Dairenin kararında, duruşmalardan vareste tutulma talebi olmayan ve UYAP sisteminden yapılan sorgulamada karar tarihinde öteki cürümden Kocaeli 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık Kürşad Yılmaz’ın, mahallî mahkemenin kısa kararının açıklandığı 4 Aralık 2019 tarihli oturumda hazır bulundurulmaması suretiyle kanuna muhalif davranılarak savunma hakkının kısıtlandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Aralık 2005’te düzenlenen iddianamede, Kürşad Yılmaz liderliğindehaksız ekonomik çıkar sağlamak gayesiyle örgüt’ kurulduğu, örgütün faaliyetlerinin 22 Mayıs 1999 -13 Eylül 2005 tarihleri ortasında gerçekleştiği ve temadinin bittiği son cürüm tarihinin 13 Eylül 2005 olduğu bilgisine yer verildiği aktarılan ceza dairesinin kararında, bu tarih prestijiyle yeni Türk Ceza Kanunu‘nun (TCK) “Suçun işlendiği vakit yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların kararları farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” unsuru yeterince kıymetlendirme yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle sanık Kürşad Yılmaz’ın yeni kanunun ‘suç işlemek gayesiyle silahlı örgüt kurma’ unsuru uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

‘Endüstri Holding Operasyonu’

Kararda, Yılmaz’ın birebir cürüm örgütünün Konya’daki yapılanması kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Kabahatler Müdürlüğü’nce 19 Mart 2005’te gerçekleştirilen ve kamuoyunda ‘Endüstri Holding Operasyonu’ olarak bilinen operasyonda gıyabi tutuklu olarak aranırken, 30 Mayıs 2005’te gözaltına alındığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 31 Mayıs 2005’te tutuklandığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz’ın üzerine atılı ‘suç işlemek hedefiyle örgüt kurmak ve yönetmek’ cürmünün mütemadi cürümlerden olduğu söz edilen kararda, Yılmaz tarafından kabahat tarihinin Konya’daki operasyon nedeniyle yakalandığı 30 Mayıs 2005 olduğu ve sanık tarafından temadinin kesildiği belirtildi.

Kararda, cürüm tarihinde yürürlükte olan 4422 sayılı Çıkar Maksatlı Cürüm Örgütleriyle Uğraş Kanunu ve 765 sayılı TCK ile daha sonra yürürlüğe giren TCK kararlarının ışığında kıymetlendirme ve uygulama yapılarak her iki yasanın farklı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması suretiyle lehe yasanın saptanması gerektiğinin gözetilmediği vurgulandı.

Bu sebeplerin bozmayı gerektirdiği kaydedilen kararda, sanık Yılmaz’ın savunmalarının yanı sıra sanıklar Mustafa Öner Murat Savaş, Abdurrahman Naci Sevinç, Mehmet Akyıldız, ve Yüksel Gülbahçe’nin savunmaları, sanık Erdal Çetin’in temyiz itirazları yerinde görülerek, kararın bozulmasına ve sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Yılmaz’ın avukatı yargılamanın yenilenmesini talep etti

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin bu kararının akabinde, Kürşad Yılmaz’ın avukatı 12 Şubat 2021’de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak yargılamanın yenilenmesini istedi.

Dilekçede, müvekkilinin 30 Mayıs 2005’te bir soruşturma sebebiyle tutuklandığı, Yargıtay’ın lehe yasa değerlendirmesi yapılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdiği, bu kararın sanığın şahsen işlemediği hatalardan dolayı TCK’nin ilgili hususu uyarınca verilen mutlaklaşmış kararlara de uygulanması gerektiği belirtildi.

Lokal mahkeme başvuruyu kabul etti

Başvuruyu belge üzerinden pahalandıran İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kabahat tarihinin 30 Mayıs 2005 olduğunu gösteren Yargıtay kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri’ başlıklı 311. hususunun ‘Yeni olaylar yahut yeni kanıtlar ortaya konulup da bunlar yalnız başına yahut evvelce sunulan kanıtlarla birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını yahut daha hafif bir cezayı içeren kanun kararının uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa’ fıkrasında gösterilen yeni kanıtlardan sayılarak sanık Kürşad Yılmaz’ın yargılamanın yenilenmesi istemini kabule bedel buldu.

Mahkemenin kararında, yazılı mütalaası alınan cumhuriyet savcısının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile duruşma açılmaksızın sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve kararla birlikte infazın durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği bildirildi.

CMK uyarınca duruşma yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı aktarılan kararda, sanığın 765 sayılı TCK ile 4422 sayılı Kanun’un yürürlükte bulunduğu ve şimdi 5237 sayılı TCK’nin 220/5. unsurunun yürürlükte bulunmadığı periyot olan 30 Mayıs 2005’te yakalanarak tutuklandığı kaydedilen kararda, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 8 Ekim 2020 tarihli kararı ile sanığın 30 Mayıs 2005’te yakalanıp 31 Mayıs 2005’te tutuklanmasıyla 30 Mayıs 2005’te temadinin kesildiğinin ortaya konulduğu belirtildi.

Bu sebeple sanığın yeni TCK’nin yürürlüğe girmesinden evvelki periyotta işlenen hareketlerden dolayı şahsen işlediği hatalar yahut iştirak kararlarının uygulanabileceği hatalar dışında cezalandırılamayacağına işaret edilen kararda, “Sanığın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2005 temel sayılı belgesinin kararlarında şahsen işlemediği ve iştirak da etmediği hareketlerden dolayı ‘örgüt yöneticisi’ sıfatıyla cezalandırıldığı, bahsi geçen hareketlerin 1999 yılı Haziran ayı ile 31 Ocak 2005 tarihleri ortasında işlendiği ve yeni TCK’nin ‘Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün cürümlerden ötürü ayrıyeten fail olarak cezalandırılır’ hususunun uygulanamayacağı anlaşılmıştır” denildi.

Mahkeme, tüm bu nedenlerle, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2005 sayılı evrakı kapsamında yargılamanın yenilenmesine ve bu kararlar tarafıyla 19 Ocak 2010 tarihli kararın sanık Kürşad Yılmaz istikametiyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Kürşad Yılmaz’ın mağdur Hacı Mehmet Ateş’e karşı 2003 yılı Eylül ayında işlediği sav edilen ‘yağma’, müdahil Zeki Bülent Atabay’a karşı 2004 yılında işlediği sav edilen yağma, mağdur Ahmet Adalı’ya karşı 1999 yılı Haziran ayında işlediği tez edilen yağma, mağdur Ahmet Özgür’e karşı 29 Ekim 2003 tarihinde işlediği argüman edilen ‘hürriyeti tahdit’, mağdur Mahmut Cantürk’e karşı 21 Şubat 2004 yılında işlediği argüman edilen hürriyeti tahdit, mağdur Dursun Cantürk’e karşı 11 Mart 2004 tarihinde işlediği tez edilen hürriyeti tahdit ve mağdur Yalçın Özkan’a karşı 31 Ocak 2005 yılında işlediği sav edilen ‘tehdit’ hatalarını işlemediği anlaşıldığından, bu cürümlerin tamamından başka ayrı beraatına hükmetti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2005 temel sayılı belgesinin 35, 36, 39, 47,48,49 ve 51 numaralı kararlarının infazının sanık Kürşad Yılmaz tarafıyla durdurulmasına karar veren mahkeme, gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bir öbür kabahatten hükümlü yahut tutuklu değilse derhal özgür bırakılmasının istenilmesine, sanığın sabıka kaydındaki ilgili kararların kayıttan çıkartılması için İsimli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına ve sanığın tazminat davası açmaya hakkı bulunduğunun bildirilmesine hükmetti.

Previous Demirtaş: Mahkeme heyeti çeviride sahtecilik yapmış
Next Ceyda Düvenci: Cinsel istismar konusuna ait eğitim alıyorum

No Comment

Bir Cevap Yazın