Metiner: Bu ülkenin Kürtlerini yanlış siyasetlerle HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline


Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde ‘HDP’yi kapatmak tahlil mü?’ başlığıyla yayımlanan yazısında HDP’ye yönelik kapatma davasını kıymetlendirdi.

Kelamlarına “Önce HDP’yi tanımak lazım. Hiç kuşkusuz HDP, PKK terör örgütünün siyasi partisidir. Şahsen Kandil tarafından kurdurulmuştur. HDP’nin yönetici takımını, milletvekillerini ve belediye liderlerini PKK belirler. Talimatlar direkt Kandil’den gelir” diye başlayan Metiner, şöyle devam etti:

  • “HDP, o denli sav edildiği üzere bir ‘Kürt Partisi’ değildir. Yalnızca ‘Kürtlerin Partisi’ de değildir. HDP, sosyalist ideolojiyi benimsemiş Türk ve Kürt bölümlerin partisidir. Yani HDP gerek yönetici seçkinleri, gerekse de sosyolojik tabanı itibariyle homojen bir parti değildir. Yönetici seçkinlerinin ortak paydası, sosyalist ideolojidir. Oy veren Kürtlerin kahir ekseriyetinin ortak paydası da, milliyetçiliktir.
  • Paradoks da burada karşımıza çıkıyor: HDP’nin Kürtleri büyük çoğunlukla milliyetçi, HDP’nin ideolojisi ve idaresi de anti-milliyetçi. Bir öbür deyişle, enternasyonalist. Milliyetçiliği ilkel ideoloji olarak gören HDP yöneticileri nedense Kürtlere indiklerinde onların milliyetçi hislerine hitap ederler. Yani HDP seçkinleri ideolojik-siyasi manada milliyetçi olmadıkları halde Kürtlüğü bir mobilizasyon aracı olarak kullanırlar. Onlar için Kürtlük yahut Kürtlükle ilgili talepler araçsal bir değere sahiptir.

‘HDP’ye oy veren beyaz Türklerin maksadı, HDP marifetiyle Erdoğan’ın alaşağı edilmesini sağlamak’

  • HDP’ye oy veren beyaz Türklerin emeli ise, HDP marifetiyle Erdoğan’ın alaşağı edilmesini sağlamaktır. HDP kendi içinde bir koalisyon partisidir. Bu koalisyonun tutkalı ise, sosyalist ideolojinin yanına eklemlenen Erdoğan düşmanlığıdır.
  • Tekrar paradoksa bakınız ki Türkiye’de inkarı ve asimilasyonu sonlandıran Erdoğan kendini ‘Kürt Partisi’ olarak tanımlayan HDP tarafından düşmanlaştırılırken, Kürt halkının etnik kimliğini yasaklayan, lisanını ve kültürünü yok varsayan ve asimilasyona eşlik eden kırım siyasetleriyle geniş ölçekli acılara sebebiyet veren CHP dost kabul edilebilmektedir. Kürtleri ‘Kürt sıkıntısının müsebbibi’ olan CHP’ye HDP üzerinden stepne kılan bu ittifak siyasetleri, gerçekte Kürtlere ihanetten öte bir manaya sahip değildir.”

‘HDP için Kürdün kendisi makbul değildir’

HDP için Kürtlerin ve Kürtlüğün tek başına değer arz etmediğini savunan Metiner, “HDP için Kürdün kendisi makbul değildir. Kendinden olmayan, dahası kendine karşı olan Kürt imha edilmesi gereken bir düşmandan farksızdır. Dikkat ederseniz PKK’nın da HDP’nin de asıl hedefindekiler bu tıp Kürtlerdir. PKK/HDP ideolojisi, Kürtleri homojenize etmeyi amaçlayan faşizan bir ideolojidir” diye yazdı.

Metiner, HDP – PKK bağlantısının bir iltisak yahut sempati bağı olmadığını ileri sürdü. Bunun bütünüyle bir emir-komuta münasebeti olduğunu söyleyen Metiner, “HDP’nin nasıl bir parti olduğunu bilmeden, ‘Demokrasilerde siyasal kanılarından ötürü parti kapatmak tahlil değildir!’ diyenlerin gözden bilerek yahut bilmeyerek kaçırdıkları gerçeklik şudur: HDP, siyasal kanıları hasebiyle kapatılmak istenen bir parti değildir. HDP, terör örgütünün aleni bir partisi olduğunu ve o örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiğini gösterdiği için kapatılmak isteniyor. Dahası, bizatihi terör ve şiddet hareketlerine övgüde bulunmakla yetinmeyip davette bulunduğu için kapatılmak isteniyor” tabirini kullandı.

HDP’nin daha evvel siyasal kanıları münasebetiyle kapatılan Ulusal Görüş’ün partileriyle mukayese etmenin yanlış olacağını söz eden Metiner, “Parti kapatmanın tahlil olmadığını savunanlar şu sorulara yanıt vermelidirler: Pekala gazete, mecmua, televizyon, dernek ve banka kapatmak tahlil müdür? Terörle çabayı yalnızca teröristle uğraşa indirgeyen bakış açısına sahip bir demokratik devlet gösterilemez” dedi.

‘Şimdi siyaseten diyeceklerime bilhassa Cumhur İttifakı’nın partileri, bilhassa de AK Parti kulak vermeli’

Metiner, terörle gayretin topyekûn bir çaba olduğunu anlatarak “Burada yalnızca imha yoktur, kazanımcı siyasetler da belirleyici değere sahiptir. Güvenliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz, lakin güvenlikçi siyasetlerin demokrasiyi boğmasına da müsaade verilemez. Buradaki istikrar hakikat kurulmazsa, sorun kangrene dönüşür” görüşünü lisana getirdi. Metiner, şöyle devam etti:

  • “Bir hususta karar kılmak gerekiyor: Terör örgütlerinin partileri olmalı mı olmamalı mı? Olmalı deniliyorsa yarın DEAŞ ve FETÖ kendi partilerini kurduğunda hiç kimsenin itiraza hakkı olmaz. PKK’nın partisi HDP’ye gösterilen toleransı DEAŞ’ın ve FETÖ’nün partilerinden esirgediğinizde kendi koyduğunuz prensiple çelişmiş olursunuz.
  • Artık siyaseten diyeceklerime bilhassa Cumhur İttifakı’nın partileri, bilhassa de AK Parti kulak vermeli: HDP’yi besleyen sosyoloji uygun tahlil edilmezse, bilhassa HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri gerçek okunmazsa, en kıymetlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına tahlil olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış siyasetlerle HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline.”
Previous İmamoğlu: Yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon direkt denize veriliyormuş
Next 641 maden alanı aramalara açılacak

No Comment

Bir Cevap Yazın