Nöromusküler hastalıklar için özel üniteler kurulacak


Sıhhat Bakanlığı tarafından kas ve sonları etkileyen SMA, DMD ve ALS’nin de dahil olduğu “Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Bakanlığa ve üniversitelere ilişkin yataklı hastanelerde nöromusküler  üniteleri açılacak.

Bölgesel dağılım göz önünde bulundurulacak

Üniteler, sıhhat tesisi bünyesinde Bakanlığın müsaadesiyle kurulacak. Bakanlık ilin demografik yapısı, nöromusküler hastaların bölgesel dağılımı üzere özellikleri dikkate alarak ünitelerin açılışı için planlama yapacak.

Nöromusküler hastalığı olanların kabul ve takibinin yapılacağı ünitelerde, teşhis, tedavi, rehabilitasyon, psikososyal dayanak ve eğitim hizmetleri verilecek.

Tesiste ağır bakım ünitesi bulunacak

Ünitenin bulunduğu sıhhat tesisinde ikinci yahut üçüncü düzey ağır bakım ünitesi, EEG ve EMG laboratuvarı bulunması zarurî olacak, genetik teşhis testlerinin yapıldığı laboratuvar hizmeti verilmesi gerekecek. Bünyesinde genetik teşhis testleri yapılmayan sıhhat tesisleri, bu hizmeti öncelikle en yakındaki kamu kurumlarından olmak üzere hizmet alımı yoluyla temin edebilecek.

Ünitenin bulunduğu sıhhat tesisinde sağlanamayan lakin teşhis ve tedavide muhtaçlık duyulan hizmetler, ünite sorumlusu tarafından hastane başhekimine bildirilecek. Bu hizmetlerin, hizmet alımı yoluyla temin edilip edilemeyeceği konusunda Bakanlıktan müsaade alınacak.

İşçi sayısı belirlendi

Ünitenin hizmet verdiği günlerde, en az bir çocuk nöroloji uzman tabibi yahut nöroloji uzman doktoru, bir fizikî tıp ve rehabilitasyon uzman tabibi, bir hemşire, bir psikolog, bir toplumsal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı, bir fizyoterapist ve bir sekreter sıhhat tesisi bünyesindeki işçi ortasından ünitede görevlendirilecek. Kurumun imkanları ve hasta sayısı dikkate alınarak bu sayılar artırılabilecek.

Nöromusküler hastalıklara özel kurul kurulacak

Ayrıyeten Bakanlık tarafından “Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel İstişare Komisyonu” kurulacak.

Bu komite, Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürünün yahut görevlendireceği en az daire lideri seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında, Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden en az daire lideri seviyesinde birer temsilci, nöromusküler hastalıklar konusunda tecrübe ve eğitime sahip 6 uzman tabip, bir fizyoterapist ve bir toplumsal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olmak üzere toplam 11 şahıstan oluşacak.

Komite, ülke genelinde nöromusküler hastalıklar alanında ve üniteler konusunda alınacak önlemler, verilecek hizmetler ve ulusal stratejiler belirlemek için Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş bildirecek. Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde, ünitelerin kontrollerine katılacak kurul, nöromusküler hastalık ünitelerinin işleyişi ile ilgili gerekli görülen hallerde görüş bildirecek.

Previous En güzel ses kalitesine sahip telefonlar - Haziran 2021
Next Mısır'dan Gazze'ye iş makinesi yardımı: İsrail akınlarında yıkılan binaların enkazı kaldırılacak

No Comment

Bir Cevap Yazın