TBMM, devre mülk mağduriyeti raporunu tamamladı


Devre Mülk ve Devre Tatil Bölümünde Yaşanan Mağduriyet Savlarının Araştırılması ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Alt Komitesi, raporunda mağdurların şikayet dilekçeleri doğrultusunda incelemelerini sonuçlandırarak tahlil tekliflerini sundu.

Raporda, devre mülk ve devre tatil dallarında faaliyet gösteren kimi satıcı-sağlayıcı şirketler tarafından ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve ilgili yönetmeliklerdeki düzenlemelere muhalif formda kontrat ve ön bilgilendirme formunun örneğinin tüketicilere verilmemesi yahut eksik verilmesi, devre tatile husus taşınmazların mukaveledeki teslim müddetlerinin aşılması, tüketicilere devre mülk tapularının verilmemesi, yapıların tamamlanamaması gerekçesiyle hak sahiplerine mülklerin teslim edilmemesi, tüketicinin haklarının kullanımında muhatap bulunamaması ve bu durumların önemli maddi kayıplara neden olduğunu içeren dilekçelerin Alt Kurulca değerlendirildiği tabir edildi.

Raporda, devre mülk ve devre tatil dalında, satış öncesi etapta tüketicilerin bilgi ve deneyim noksanlıklarının istismar edilerek saldırgan satış yolları ile mağdur edildikleri belirtildi.

Tüketicilerin, saldırgan satış metotları kullanılarak alışveriş merkezleri ya da kentlerin ana caddelerinde yapılan anketler vasıtasıyla bağlantı bilgilerine ulaşılarak telefonla arandığı ve ‘hediye tatil’, ‘bedava yemek’ yahut ‘ücretsiz yat gezisi’ üzere vaatlerle tesise davet edildiği aktarılan raporda, tüketicilerin, kendilerine vaat edilen imkanlardan yararlanmak gayesiyle tesis, otel ya da tekneye gittiklerinde hiç beklemedikleri biçimde devre tatil tanıtımına katılmaya mecbur bırakıldığı, hazırlıksız yakalanan tüketicilerin yüksek müzik altında, profesyonel satış takımlarınca farklı pazarlama teknikleri kullanılarak ve cezbedici vaatler verilerek kontrat kurmaya zorlandığı bildirildi.

Tespit ve değerlendirmeler ışığında, devre mülk ve devre tatil bölümlerine ait meri mevzuatın her ne kadar tüketici lehine hami önlemler içerdiği görülmüşse de yaygın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik müstakil bir yasal düzenleme yapılmasının aciliyet arz ettiği söz edilen raporda, Ticaret Bakanlığı uhdesinde ve ilgili başka kurum ve kuruluşlarla eş güdüm halinde hem tüketici hem de âlâ niyetli yatırımcıya dost bütüncül takip sistemi öngören bir heyetin oluşturulması teklifinde bulunuldu.

Böylesi bir yapı altında, tüm kontratlarının kayıt altına alınabileceği, bu suretle yatırımcıların satışlardan elde ettikleri gelirlerden doğan verginin zayi olmayacağının belirtildiği raporda, kurumsal yapılanma altında, yatırımcı şirketlerin ortaklarının ticari geçmişlerinin şeffaf halde kayıt altına alınmasının, ortaklardan birinin hissesini devretmek istemesi halinde ilgili kurumdan müsaade alındıktan sonra dönem sürecinin gerçekleştirilmesinin gerektiği görüşüne yer verildi.

Raporda, saldırgan satış usullerinin önüne geçmek emeliyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Şurası aracılığıyla haksız ticari uygulamalara ait mevzuat kapsamında yapılan kontroller ve uygulanan idari yaptırımlara yük verildiği bildirildi.

Kimi bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlardan, mağduriyetlerin tahliline yönelik birtakım taleplerin de yer aldığı raporda, ön ödemeli devre tatil inşaatı yapacak müteahhitlerin sınıflandırılması, iş bitirme, sermaye yeterliliği üzere nitelikleri taşımayan ve ön ödemeli satış için yerine getirilmesi mecburî teminat tiplerinden birini sağlamayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi istendi.

Raporda, ön ödemeli devre tatile ait satış vaadi kontratının tapu siciline otomatik şerh edilmesi emeliyle bir sistemin kurulması ile teminat yollarından bina tamamlama sigortasının tabana yayılarak maliyetinin düşürülmesi için zarurî sigorta haline getirilmesine ait somut çalışma için ilgili kurumlarca çalışma yapılması talep edildi.

Devre tatil dalında inşaat, satış yahut hizmet alanlarında faaliyet gösteren firmaların kesime girişini ve uygulamalarını mesleksel açıdan düzenleyen ve mesleksel ihtimam içinde hareket etmelerini sağlayacak ve kesimin öz kontrolünü yapacak yarı kamusal çatı bir meslek kuruluşunun kurulması tarafında çalışmalar yürütülmesi ve kelam konusu yapıya ait yazılı ve altına imza atılmış etik pahalar manzumesi hazırlaması gerektiği kaydedildi.

Raporda, bilhassa devre mülk ve devre tatil pazarlama ve satış faaliyetinin ağır olarak yürütüldüğü vilayetlerdeki tesislerin etrafında, mülki yönetim amirince kâfi sayıda yetkili kolluk kuvveti görevlendirilmesinin, berbat niyetli şirketlerin haksız ticari faaliyetlerinin önlenmesi konusunda caydırıcı olabileceği fikriyle ilgili valilik ve kaymakamlıkların dayanağının sağlanması önerildi.

Alt Kurul raporunda, devre mülk yatırımlarının ağırlaştığı Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Yalova üzere vilayetlerde, İmar Kanunu uyarınca satıcı/sağlayıcı şirketlerin yapı ruhsatiyesi müracaatının yahut onaylanan müracaatının bulunup bulunmadığının, tapuda kelam konusu arazinin şirkete ilişkin olmadığının ve ruhsatiyenin devre mülk yapılmak üzere alınıp alınmadığının tüketici tarafından araştırılmasına yönelik ağır bilinçlendirme faaliyetinin başlatılması tavsiye edildi.

Özellikle saldırgan satışlarda, yapı ruhsatı koşulunun yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesinde belediyelerin de aktif misyon alması istenen raporda, bina tamamlama sigortasının mecburî sigorta haline getirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çalışılması gerektiği söz edildi.

Raporda, satıcıların ve tüketicilerin, resmi form kaidesine uymaktan imtina etmelerinin önlenmesi için devre mülk hakkının, mülkiyetin nakli ile tesis edilmesi halinde alınacak tapu harçları ile satış vaadi mukavelelerinin resmi formda yapılması durumunda alınan noter harçlarının düşürülmesi istikametinde çalışılması da talep edildi.

Previous iPhone 12 bir tek Türkiye'de satmadı! Neden sanki?
Next Ethereum, Ripple, Cardano ve DOT: Bunlar Satın Alma Sinyalleri Mi?

No Comment

Bir Cevap Yazın