Tiroid kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenler


Tiroid Kanseri Nedir?Tiroid bezi içinde yer alan bir takım hücrelerin bir çeşit otonomi kazanarak kendi kendine kontrolsüz bir şekilde büyümelerine ‘’tiroit kanseri’’ denir.Tiroit kanseri tüm kanser türleri arasında en az görülenlerinden biri olan tiroid kanserleri aynı zamanda tedaviye en olumlu cevabı gösteren kanser türüdür. Tiroid kanseri, over kanserinden sonra en sık görülen endokrin kanseridir. Tiroid kanserleri tüm kanser vakalarının yüzde 1’den azını oluşturmaktadır. Çocuklarda nadir görülmekle birlikte, yirmili yaşlardan sonra görülen kanserler içinde ilk 5 sırada yer almaktadır. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sıktır, ancak erkeklerde görülen nodüllerde kanser görülme sıklığı kadınlardan daha fazladır.Tiroid Kanseri Belirtileri Nedir?Tiroid kanseri genellikle belirti vermez. Guatr nedeniyle takip edilen hastalarda veya tesadüfen başka bir hastalık için yapılan tetkiklerde ortaya çıkabilir. Nadiren boyunda kitle, ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü; çok nadiren de kemik kırıkları veya hipertiroidi (zehirli guatr) ile ortaya çıkabilir. Medüller kanserli hastaların yüzde 30’unda yüzde kızarma, ishal ve yorgunluk olabilir.Tiroid Kanseri Nasıl Belirlenir?Ultrasonografinin rutin uygulamaya girmesi ile artan tiroid nodülü tespit etme oranına paralel olarak bu nodüllere tanısal yaklaşım oranı da artmıştır. Ultrason ile tespit edilen nodüllerde kanser şüphesi varsa yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi ile tiroit kanseri teşhis edilebilir.Tiroid Kanserine Neden Olan Etmenler Nelerdir?Tiroit kanserlerinin çok büyük bir kısmı edinsel omakla beraber ailesel geçiş gösteren tiroit kanserleri de mevcuttur. Baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması tiroid kanseri sıklığını artırır. Çocukluğunda radyasyon almış kişilerde 20–25 yıl sonra tiroid kanser sıklığı artar. Ailesinde tiroit yada başka bir endokrin kanser saptananlarda tiroit kanseri riski artar.Her Tiroit Nodülü Kansere Dönüşür mü?Yapılan bilimsel araştırmalarda tiroitte görülen tek nodülün birden fazla nodüle oranla kanser olma ihtimali daha fazladır. Erkeklerde görülen nodüllerin kadınlarda görülenlere oranla kanser olma ihtimali daha yüksektir. Çevre dokuya yapışık, sert ve hareketsiz nodüllerin kanser olma ihtimali daha fazladır. Belirli yaş gruplarında (çocuklar ve yaşlılar) görülen nodüllerin kanser olma ihtimali daha fazla olabilir. Nodülü olan bir hastada boyunda lenf bezi görülmesi yada yeni ortaya çıkan ses değişiklikleri de tiroit kanserinin belirtisi olabilir.Tiroid Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?Tiroid kanseri tedavisinin en etkili yöntemi cerrahidir. Bazı merkezlerde tiroit kanserinde tiroit bezinin sadece bir kısmının çıkarılmasının yeterli olabileceği düşünülse de, en güvenilir yöntem tiroit bezinin tamamen çıkartılmasıdır. Bu yöntem nüks olasılığını azaltmakta ve ameliyattan sonra yapılacak radyoaktif iyot tedavisi gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinin etkinliğini de en üst düzeye çıkartmaktadır. Tiroit cerrahisinde görülebilen ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi komplikasyonlar, ameliyat deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde en aza inmektedir.Cerrahi esnasındaki bulgulara, kanserin patolojik verilerine ve total tiroidektomi sonrası yapılan tüm vücut taramaları sonucuna dayanılarak ameliyattan sonra hastalara radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir.Kocaeli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!Bu makale 25.12.2020 tarihinde eklendi. kez okundu.
https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/tiroid-kanseri-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler

Previous Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilgili temel bilgiler
Next Safra kesesi kanseri ile ilgili merak edilenler

No Comment

Bir Cevap Yazın