Tiroid nodülleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?


Tüm toplumda nodül görülme sıklığı muayene ile %3-7 arasında değişmektedir. Bu nodüllerin büyük bir bölümünün klinik önemi yoktur. Nodüllerin büyük bir bölümü elle muayene ile ele gelmez. Büyük bir bölümü küçük nodül olup, ultrason taraması sırasında tesadüfen belirlenir. Hangi nodüle hangi tetkikin yapılması gerektiğine karar verilerek nodüller incelenir. Tiroit nodülü görülme oranı kadınlarda erkeklerden 4 kat fazladır ve yaş ilerledikçe bu sıklık artar. Tiroit nodüllerinde kanser oranı, risk faktörlerine bağlı olarak %5-15 arasındadır. Erkeklerde kanser riski daha yüksektir. Kanser olasılığı yönünden tek nodül ile çoklu nodül arasında belirgin bir fark yoktur. Tiroit nodülü belirlendiğinde tiroit hormonlarına bakılarak tiroit fonksiyonu belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile nodüllerin değerlendirilmesi ve kuşkulu nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. Tiroit nodüllerinin incelenmesindeultrasonografiveiğne biyopsisien değerli ve en güvenilir tetkiklerdir.USG ile tiroit nodüllerinin görünümüTiroit Nodülü Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir?Tiroit nodülünün gelişmesi için bilinen risk faktörleri olarak ileri yaş, kadın cinsiyet, iyot eksikliği, baş veya boyun bölgesine düşük dozda radyasyon uygulanması ve TSH reseptör gen mutasyonları gibi sebepler saymak mümkündür. Fakat bu risk etmenleri olmadan da tiroitte nodül gelişebilir.Tiroit Nodülünde Kanser Düşündüren Bulgular Nelerdir?Belirlenen tiroit nodüllerinde bir takım özelliklerin olması durumunda nodülden kanser gelişmesi ihtimali artar. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: İleri yaş ve özellikle erkek cinsiyet, çocukluk ve gençlik çağı, nodül çapının hızla büyümesi (ağrı ile birlikte olursa nodül içine kanama düşünülür), yakın zamanda ortaya çıkan nodül, ailede medüller kanser öyküsü, ailede papiller tiroid kanseri öyküsü, baş ve boyuna yönelik radyoterapi öyküsü, sert, yerinden oynamayan nodül, sonradan oluşan ses kısıklığı, boyunda tiroid nodülüne ek olarak lenf bezlerinde şişme ve büyüme.Tiroit Nodüllerinde Ne Zaman Ameliyat Yapılmalıdır?Tiroit bezinde nodül saptanan her hasta ameliyat edilmez. Ameliyat kararı vermek için çeşitli bulgu ve belirtilerin olması gerekir. İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu, büyük nodüllerden oluşan guatr ve bu guatrın bası yapması, estetik kusur oluşturması, nodüllerden fazla hormon salgılanarak hipertiroidi (zehirli guatr) oluşması durumlarında hastanın ameliyat edilmesi gerekir. Nodüllü guatr hastalarında ameliyatta iki taraflı tiroit bezi çıkarılır yani total tiroidektomi yapılır. Her hasta detaylı olarak incelenip daha sonra ameliyat kararının verilmesi gerekir.Kocaeli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!Bu makale 25.12.2020 tarihinde eklendi. kez okundu.
https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/tiroid-nodulleri-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-nelerdir

Previous Oyun sektörü, 2020'de film ve spor sektörlerinin toplamını geride bıraktı
Next Güneş sisteminde dev bir gizemli göktaşı dolaşıyor

No Comment

Bir Cevap Yazın