Yargıtay’dan boşanma basamağındaki eşinin Facebook hesabına giren bayana ceza


Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giren bayanın cezalandırılmasına hükmetti.

Bir müddettir eşiyle geçimsizlik yaşayan bayan, Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Yargılama sürecinde davaya kanıt bulma telaşına düşen bayan, kocasına ilişkin toplumsal paylaşım sitesi Facebook hesabına girdi.

Kocasının, annesiyle yaptığı yazışmaları kendi e-mail adresine gönderen bayan, kendisine hakaret edilen satırları kocasının e-mail adresine göndermeyi de ihmal etmedi. Koca ise karısını Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikayet etti.

2 yıl mahpus istemi

Bayan hakkında 2 yıla kadar mahpus talebiyle ‘Haberleşmenin kapalılığını ihlal’ cürmünden dava açıldı. Aile Mahkemesi de bu süreçte tarafların boşanmasına hükmetti. Asliye Ceza Mahkemesi, aile birliği içinde tarafların birbirlerinin toplumsal medya hesaplarını bildiği gerekçesiyle bayanın beraatine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı onadı. Daire’nin bir üyesi karara şerh koydu.

‘Haberleşmenin kapalılığını ihlal’

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın bozulması talebinde bulundu. Yargıtay Ceza Genel Şurası, uzun süren görüşmeler sonrası bayana verilen beraat kararının kanunlara muhalif olduğuna hükmetti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda şu tabirlere yer verildi:

“Sanık ile davacı ortalarındaki boşanma davasının devam ettiği ve fiilen başka yaşadıkları devirde, katılana ilişkin Facebook hesabının şifresini bir biçimde ele geçirdiği ortadadır. Bu şifreyi kullanarak davacının Facebook hesabının özel kısmında yer alan bildiriler kısmına girip katılanla kayınvalidesinin birbirlerine gönderdiği boşanma sürecine ait açıklamaların ve kendisine yönelik hakaret içeren ibarelerin yer aldığı iletileri, evvel kendi elektronik posta adresine, daha sonra da gıyabında yapılan yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için katılanın elektronik posta adresine göndermiştir. Sanığa atılı haberleşmenin kapalılığını ihlal kabahatinin genel kastla işlenebilen cürümler ortasında yer alması, somut olayda sanığın, katılan ile annesi ortasındaki yazışmaları bilerek ve isteyerek öğrenip kaydettiği konusunda bir kuşku bulunmadığı aşikardır.

Her ne kadar sanık suça husus yazışma içeriklerini katılanın isteği ile kendisine verdiği şifreyi kullanmak suretiyle öğrendiğini savunmuş ise de sanığın Facebook hesabına girebileceğini bilebilecek durumda olan katılanın, hayatın olağan akışına nazaran bu iletileri ya hiç yazmayacağı ya da yazmış olsa bile sileceği gözetilmelidir. Sanığın cürümden kurtulmaya yönelik savunmasına değil katılanın etaplarda değişiklik göstermeyen sanığa şifresini vermediği istikametindeki beyanlarına prestij edilmesi gerekir. Kaldı ki katılanın bir formda Facebook hesabının şifresini katılana vermiş olduğu kabul edilmiş olsa dahi bu durumun katılanın Facebook ileti içeriklerine her vakit ulaşılmasına istek gösterdiği formunda yorumlanamaması ve sanığın suça mevzu ileti içeriklerinden haberdar olması konusunda katılan ve annesinin birlikte istek göstermemeleri nedeniyle somut olayda bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır.

Öte yandan sanığın kelam konusu bildirileri boşanma davasına ait yargılamada kanıt olarak sunduğuna ait belgeye yansıyan bilgi ve doküman bulunmadığı üzere sanığın da bu istikamette bir savunmasının bulunmaması, sanığın bildirileri kanıt olarak kullanması halinde dahi sanığın kendisine karşı işlenmekte olan bir cürümle ilgili olarak, bir daha ispat elde etme ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen bir olaydan da kelam edilememesi konuları birlikte değerlendirilmelidir. Sanığa atılı TCK’nın 132. unsurunun birinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen nitelikli haberleşme kapalılığını ihlal hatasının tüm ögeleriyle oluştuğu kabul edilmelidir.”

‘Oy çokluğu ile bozuldu’

Bu prestijle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına ve Mahallî Mahkeme kararının, sanığın atılı haberleşmenin kapalılığını ihlal cürmünden mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına, Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının, sanığın atılı haberleşmenin kapalılığını ihlal hatasından mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden oy çokluğu ile bozulmasına karar verilmiştir.”

Previous Türk Telekom abonelerini gururlandırdı!
Next 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

No Comment

Bir Cevap Yazın