Temel Yapay Zeka: Kavram ve Kullanım Alanları

Temel yapay zeka (YZ) bilgisayarların insan benzeri davranışları sergilemek üzere programlanmasıdır. Temel yapay zeka, genellikle sınırlı bir alandaki belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır.

Kullanım Alanları

Temel yapay zeka, birçok farklı alanda kullanılabilir:

  • Makine öğrenimi: Bilgisayarların veri analizi yaparak öğrenme yeteneği kazandığı bir alandır.
  • Doğal dil işleme: Bilgisayarların insan dilini anlaması ve üretmesiyle ilgilenir.
  • Görüntü ve ses tanıma: Bilgisayarların görüntü ve sesleri tanıyabilme yeteneği kazanmasıyla ilgilidir.
  • Oyunlar: Yapay zeka, oyunlarda rakip olarak veya oyun içi karar verme süreçlerinde kullanılabilir.

Temel Kavramlar

  • Algoritmalar: Yapay zeka sistemleri için temel adımları içeren matematiksel ve mantıksal talimatlar.
  • Veri: Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve işlenmesi için kullanılan bilgi.
  • Öğrenme: Yapay zeka sistemlerinin deneyim aracılığıyla bilgi edinmesi süreci.
  • Karar verme: Yapay zeka sistemlerinin belirli durumlarda en iyi eylemi seçmesi.

Bir Cevap Yazın

Scroll to Top